GIE
GIE
 
 • gie0
 • gie1
 • gie2
 • gie3
 • gie4
 • gie5
 • gie6
gie01 gie12 gie23 gie34 gie45 gie56 gie67
   
 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | Good Will Innovation And Engineering.


เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2536 เริ่มต้นจากการให้บริการ รับเหมาก่อสร้า งานวางท่อ งานปรับที่ดิน ฯลฯ ให้กับบริษัทภายในเครือฯ จนปัจจุบัน บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ได้ดำเนินขยายธุรกิจรับเหมางานก่อสร้างให้กับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก อาทิ โครงการก่อสร้างโรงไม้สับ และโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง ให้กับ หน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน ด้วยมาตรฐาน และ คุณภาพ ดังนี้


 1. GIE รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  GIE รับเหมาวางท่อระบายน้ำ

 2. GIE รับเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ดิก คอนกรีต (ถนนลาดยาง)

 3. GIE รับงานก่อสร้าง ปรับหน้าดิน

 4. GIE รับงานก่อสร้าง การขุดบ่อน้ำ

 5. GIE รับทำถนนภายในโครงการ

 6. GIE ขาย / ให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก

 
 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
666 ม.6 หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Call Center 1735