GIE
GIE
 
  • gie0
  • gie1
  • gie2
  • gie3
  • gie4
  • gie5
  • gie6
gie01 gie12 gie23 gie34 gie45 gie56 gie67
   
 

ตัวอย่างผลงาน บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

gie

งานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

งานส่วนใหญ่เป็นการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และถนนลาดยางแอสฟัสท์ดิกคอนกรีต (ถนนลาดยาง) เป็นการประมูลงานจากทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลเมือง ในภาคตะวันออก

งานปรับหน้าดิน ขุดบ่อให้กับ บริษัทเอกชน

เป็นการรับงานก่อสร้าง ปรับหน้าดิน การขุดบ่อน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การทำถนนภายในโครงการ

การรับจ้างก่อสร้างปี 2544 มี 9 สัญญา มูลค่างานไม่น้อยกว่า 172 ล้านบาท สัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างของ GIE ปี 2554


วันที่
โครงการ
ลักษณะงาน
สถานที่ก่อสร้าง
มูลค่างาน(ล้านบาท)
21Dec 10
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ
ถม ทำถนน ขยายบ่อ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
3.75
21Dec 10
บจก.แอ๊ดวานซ์ อะโกร พาวเวอร์แพลนท์
ถม ทำถนน ขยายบ่อ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
42.26
20 Jan 11
บจก.สวนไม้ชัยโย
ปรับพื้นที่
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
0.40
10 Feb 11
บจก.สวนไม้ชัยโย
ถมดิน ขุดบ่อ
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
8.03
10 Feb 11
บจก.แอ๊ดวานซ์ อาเชี่ยน
ถมดิน ขุดบ่อ
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
8.48
23 Feb 11
บจก.แอ๊ดวานซ์ อาเชี่ยน
ปรับพื้นที่
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
1.90
1 Apr 11
บจก.แอ๊ดวานซ์ อะโกร พาวเวอร์แพลนท์
ทำถนน ขุดบ่อ
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 
41.75
11 Apr 11
บจก.ชัยโย เอเอ
สร้างลานคอนกรีต
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5.12
5 Sep 11
 
บจก.แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์
ถมดิน
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 
60.2
  รวม
 171.90

 

ประมาณการมูลค่างาน ระหว่างปี 2555 - 2556 มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 330 ล้าน บาท


โครงการ
สถานที่ก่อสร้่าง
มูลค่างาน(ล้านบาท)
VSPP & Chip Mill
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
27.600
VSPP & Chip Mill
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
38.400
VSPP & Chip Mill
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
51.200
VSPP & Chip Mill
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
27.600
VSPP & Chip Mill
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
25.600
VSPP & Chip Mill
อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร
25.600
VSPP & Chip Mill
อ.เถิน จ.ลำปาง
38.400
VSPP & Chip Mill
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
38.400
VSPP & Chip Mill
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
33.600
Recycle Power Plant
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
24.000
  
รวมมูลค่างาน
 
330.400

ประมาณการมูลค่างาน ระหว่างปี 2555 - 2556 มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 330 ล้าน บาท


ลักษณะงาน
ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ
มูลค่างาน
ล้านบาท
ระยะเวลา
รูปแบบ
การรับงาน
หมายเหตุ
งานก่อสร้างถนนนิคม สร้างด้วยตนเองสาย 11
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
3.5 ลบ.
09/11/50- 03/06/51


งานก่อสร้างทางลาดยางหลวง หมายเลข 3139
สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
3.5 ลบ.
06/02/51- 03/06/51


ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บจก.บิวฟิงเกอร์
5.1 ลบ.
29/02/51- 19/09/51


งานพื้นลานกองวัสดุด้านหลัง
บริษัท ร่วใดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
3.5 ลบ
19/03/51- 24/09/51


งานลาดยางสายหนองผักหนาม - อนามัยกะเฉท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
8.2 ลบ.
29/09/51- 30/12/51


งานลาดยางหมายเลข 3139 - นิคมสร้างตัวเองสาย 15
ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
6.0 ลบ.
03/03/52- 08/08/52


ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านล่าง(แยก3191)
เทศบาลมาบตาพุด
4.8 ลบ.
21/04/52- 17/09/52


ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.7 ม.1
เทศบาลตำบลมะขามคู่
3.5 ลบ. 
29/07/52- 26/10/52

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
666 ม.6 หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Call Center 1735