GIE
GIE
 
 • gie0
 • gie1
 • gie2
 • gie3
 • gie4
 • gie5
 • gie6
gie01 gie12 gie23 gie34 gie45 gie56 gie67
   
 

บริการของ บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ความรู้ความสามารถ และความชำนาญ ด้วยความพร้อมของบุคลากร และเครื่องจักร์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการในงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้

 1. GIE รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  GIE รับเหมาวางท่อระบายน้ำ

  GIE รับเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ดิก คอนกรีต (ถนนลาดยาง)

  GIE รับงานก่อสร้าง ปรับหน้าดิน

  GIE รับงานก่อสร้าง การขุดบ่อน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

  GIE รับทำถนนภายในโครงการ

  GIE ขาย / ให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก

 
 

บริษัท กู๊ดวิลล์ อินโนเวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
666 ม.6 หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Call Center 1735